Informacje

Centrum Kompetencji Infrastruktura Transportu jest koordynowane przez Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Politechniki Krakowskiej.

Główne obszary działalności Centrum Kompetencji „Infrastruktura Transportu”:

 • badania procesów ruchu i ich modelowanie
 • uwarunkowania planistyczne i podstawy projektowania infrastruktury transportu drogowego i szynowego
 • badania bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania infrastruktury transportu drogowego i szynowego
 • rozwój metod konstrukcji nawierzchni drogowych, szynowych i lotniskowych, materiały i nowe rozwiązania technologiczne
 • recykling materiałów w budowie infrastruktury transportowej
 • badania oddziaływanie infrastruktury transportowej na środowisko
 • rozwój i zastosowania inteligentnych systemów zarządzania transportem i sterowania ruchem
 • badania procesów technologicznych w transporcie drogowym i kolejowym oraz w miejskim transporcie zbiorowym,
 • modelowanie i optymalizacja procesów oraz sieci transportowych
 • systemy logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, infrastruktura logistyczna
 • transport wewnętrzny, techniki składowania i magazynowania, środki transportu wewnętrznego

Poza w/w obszarami działalności możliwe jest podejmowanie w pracach badawczych i usługowych problematyki naukowej odpowiadającej specyficznym kompetencjom i doświadczeniu poszczególnych partnerów tworzących Centrum Kompetencji „Infrastruktura Transportu”: Partnerami tymi są:

 • Politechnika Krakowska – Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie, Instytut Mechaniki Budowli
 • Politechnika Śląska – Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
 • Uniwersytet Szczeciński – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Politechnika Białostocka – Zakład Inżynierii Drogowej
 • Politechnika Świętokrzyska – Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
 • Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii Lądowej (Politechnika Krakowska – EKKOM sp. Z o.o.- Marszałek Województwa Małopolskiego
 • PTV Group, Karlsruhe
 • Interanational Mangement Services, Kraków

dr hab. inż. Lidia Żakowska
Politechnika Krakowska
+48126283094
dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK
Politechnika Krakowska
+48126283093
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła
Politechnika Krakowska
+48126282394
dr inż. Piotr Zieliński
Politechnika Krakowska
+48126282323
dr inż. Krystian Woźniak
Politechnika Krakowska
+48126282158
dr inż. Tomasz Kulpa
Politechnika Krakowska
+48126282533
dr inż. Tomasz Kulpa
Politechnika Krakowska
+48126282533
dr inż. Mariusz Kieć
Politechnika Krakowska
+48126282158
dr hab. inż. Juliusz Sołkowski
Politechnika Krakowska
+48126282390
dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK
Politechnika Krakowska
+48126282355
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
Politechnika Krakowska
+48126283084
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
Politechnika Krakowska
+48126283084
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła
Politechnika Krakowska
+48126282358
prof. dr hab. inż. Marian Tracz
Politechnika Krakowska
+48126282320
dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK
Politechnika Krakowska
+48126282320